Wydawca treści Wydawca treści

DOTACJA Z WFOŚiGW W POZNANIU – 2020 r.

W dniu 06.11.2020 r. podpisana została umowa  na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, realizowanego przez Nadleśnictwo Sarbia przedsięwzięcia:

„Realizacja programu edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez organizację „XXI Turnieju Leśnego Sarbia 2020”

Projekt został zrealizowany w ramach programu: Edukacja ekologiczna na 2020 r.

Cel projektu: edukacja leśna, przyrodnicza i ekologiczna, podnoszenie poziomu wiedzy o lesie i pracy leśników, zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.

Całkowita wartość projektu: 26 886,03 zł

Udział środków własnych: 13 443,02 zł

Okres realizacji: październik  2020 r.

Efekty projektu: zachęcenie dzieci i młodzieży do zapoznania się z zagadnieniami związanymi z pracą wykonywaną przez leśników, a tym samym pogłębienie ich wiedzy obejmującej różne zagadnienia przyrodnicze (botanika, zoologia, ekologia, ochrona przyrody), zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko.

Nagrody, upominki mają być motywacją w wymiarze rzeczowym do podjęcia trudu pogłębiania wiedzy, ale też nagrodą za zdobytą wiedzę i umiejętności. Z kolei materiały promocyjne mają upowszechnić planowane przedsięwzięcie w taki sposób, aby informacja o kolejnej edycji turnieju dotarła do wszystkich szkół w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Sarbia.

 

Umowę ze strony Funduszu podpisała: Zastępca Prezesa Zarządu Pani Aleksandra Durkowska, ze strony Nadleśnictwa umowę podpisał Nadleśniczy Pan Damian Szcześniak.


DOTACJA Z WFOŚiGW W POZNANIU – 2019 r.

W dniu 23.10.2019 r. podpisana została umowa  na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, realizowanego przez Nadleśnictwo Sarbia przedsięwzięcia:

„Realizacja programu edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez organizację „XX Turnieju Leśnego Sarbia 2019”

Projekt został zrealizowany w ramach programu: Edukacja ekologiczna na 2019 r.

Cel projektu: edukacja leśna, przyrodnicza i ekologiczna, podnoszenie poziomu wiedzy o lesie i pracy leśników, zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.

Całkowita wartość projektu: 19 158,78 zł

Udział środków własnych: 9 579,39 zł

Okres realizacji: październik  2019 r.

Efekty projektu: zachęcenie dzieci i młodzieży do zapoznania się z zagadnieniami związanymi z pracą wykonywaną przez leśników, a tym samym pogłębienie ich wiedzy obejmującej różne zagadnienia przyrodnicze (botanika, zoologia, ekologia, ochrona przyrody), zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko.

Nagrody, upominki mają być motywacją w wymiarze rzeczowym do podjęcia trudu pogłębiania wiedzy, ale też nagrodą za zdobytą wiedzę i umiejętności. Z kolei materiały promocyjne mają upowszechnić planowane przedsięwzięcie w taki sposób, aby informacja o kolejnej edycji turnieju dotarła do wszystkich szkół w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Sarbia.

Umowę ze strony Funduszu podpisała: Prezes Zarządu Pani Jolanta Ratajczak, ze strony Nadleśnictwa umowę podpisał Nadleśniczy Pan Maciej Strawa.

 

 


DOTACJA Z WFOŚiGW W POZNANIU – 2018 r.

W dniu 28.11.2018 r. podpisana została umowa na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, realizowanego przez Nadleśnictwo Sarbia przedsięwzięcia:

I. Realizacja programu edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez organizację „XIX Turnieju Leśnego Sarbia 2018”

Projekt został zrealizowany w ramach programu: Edukacja ekologiczna na 2018 r.

Cel projektu: edukacja leśna, przyrodnicza i ekologiczna, podnoszenie poziomu wiedzy o lesie i pracy leśników, zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.

Całkowita wartość projektu: 40 671,77 zł

Udział środków własnych: 2 773,81 zł

Okres realizacji: listopad  2018 r.

Efekty projektu: zachęcenie dzieci i młodzieży do zapoznania się z zagadnieniami związanymi z pracą wykonywaną przez leśników, a tym samym pogłębienie ich wiedzy obejmującej różne zagadnienia przyrodnicze (botanika, zoologia, ekologia, ochrona przyrody).

Nagrody, upominki oraz wycieczka mają być motywacją w wymiarze rzeczowym do podjęcia trudu pogłębiania wiedzy, ale też nagrodą za zdobytą wiedzę i umiejętności. Z kolei materiały promocyjne mają upowszechnić planowane przedsięwzięcie w taki sposób, aby informacja o kolejnej edycji turnieju dotarła do wszystkich szkół w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Sarbia. Wykłady o tematyce przyrodniczej były dopełnieniem całego projektu i jego podsumowaniem.

Umowę ze strony Funduszu podpisała: Zastępca Prezesa Zarządu Pani Aleksandra Durkowska, ze strony Nadleśnictwa umowę podpisał Nadleśniczy Pan Maciej Strawa.


DOTACJE Z WFOŚiGW W POZNANIU – 2017 r.

W dniu 29.11.2017 r. podpisane zostały umowy na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, realizowanych przez Nadleśnictwo Sarbia następujących przedsięwzięć:

I. Realizacja programu edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez organizację „XVIII Turnieju Leśnego Sarbia 2017”

Projekt został zrealizowany w ramach programu: Edukacja ekologiczna o charakterze lokalnym.

Cel projektu: edukacja leśna, przyrodnicza i ekologiczna, podnoszenie poziomu wiedzy o lesie i pracy leśników, zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.

Całkowita wartość projektu: 29 613,67 zł

Udział środków własnych: 19 613,67 zł

Okres realizacji: wrzesień – październik  2017 r.

Efekty projektu: zachęcenie dzieci i młodzieży do zapoznania się z zagadnieniami związanymi z pracą wykonywaną przez leśników, a tym samym pogłębienie ich wiedzy obejmującej różne zagadnienia przyrodnicze (botanika, zoologia, ekologia, ochrona przyrody).

Nagrody, upominki oraz wycieczka mają być motywacją w wymiarze rzeczowym do podjęcia trudu pogłębiania wiedzy, ale też nagrodą za zdobytą wiedzę i umiejętności. Z kolei materiały promocyjne mają upowszechnić planowane przedsięwzięcie w taki sposób, aby informacja o kolejnej edycji turnieju dotarła do wszystkich szkół w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Sarbia. Wykłady o tematyce przyrodniczej były dopełnieniem całego projektu i jego podsumowaniem.

II. Budowa wielofunkcyjnego urządzenia edukacyjnego na potrzeby rozbudowy ośrodka edukacji ekologicznej w Nadleśnictwie Sarbia

Projekt został zrealizowany w ramach programu: Edukacja ekologiczna o charakterze lokalnym.

Cel projektu: wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, kształtowanie postawy przyjaciela lasu, kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucie moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę przyrody, nauka praktycznych działań w celu ochrony przyrody, propagowanie wśród społeczeństwa wiedzy dotyczącej: ochrony przyrody, gospodarki leśnej i różnorodności zbiorowisk roślinnych.

Całkowita wartość projektu: 72 102,18 zł

Udział środków własnych: 22 102,18 zł

Okres realizacji: sierpień – listopad 2017 r.

Efektem projektu jest Wiata, która powstała przy istniejącym ośrodku edukacji w Nadleśnictwie Sarbia składającym się z trzech ścieżek edukacyjnych i izby edukacyjnej.

Urządzenie to w znaczny sposób podniosło walory turystyczne naszego ośrodka i możliwości prowadzenia zajęć edukacyjnych niezależnie od warunków pogodowych. Powstanie ww. wiaty pozwoliło też znacznie rozszerzyć naszą ofertę edukacyjną skierowaną do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Umowy ze strony Funduszu podpisali: Prezes Zarządu Pani Jolanta Ratajczak i Zastępca Prezesa Zarządu Pani Aleksandra Durkowska, ze strony Nadleśnictwa umowę podpisał Nadleśniczy Pan Maciej Strawa

DOTACJA Z WFOŚiGW W POZNANIU – 2016 R.

W dniach 02.12.2016 r. i 05.12.2016 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisane zostały z Nadleśnictwem Sarbia umowy na dofinansowanie następujących przedsięwzięć:

I. Realizacja programu edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez organizację „XVII Turnieju Leśnego Sarbia 2016"

II. Rozbudowa infrastruktury do edukacji ekologicznej społeczeństwa w Nadleśnictwie Sarbia – ścieżka przyrodnicza „Śladami wilka" – część II.

 

Umowy ze strony Funduszu podpisali: Prezes Zarządu Pani Hanna Grunt i Zastępca Prezesa Zarządu Pan Marek Zieliński, ze strony Nadleśnictwa umowę podpisał Nadleśniczy Pan Maciej Strawa.


DOTACJA Z WFOŚiGW W POZNANIU – 2014 R.

Przedsięwzięcie pn.: „Rozwój programu edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez wyposażenie ośrodka edukacyjnego w siedzibie Nadleśnictwa Sarbia" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Całkowita wartość zadania: 79.800,00 zł

Poziom dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu: 100%

Okres realizacji: 2014 r.

 

Powyższe przedsięwzięcie podniosło atrakcyjność miejsca tj. siedziby Nadleśnictwa Sarbia dla dzieci przedszkolnych, dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych poprzez możliwość prowadzenia warsztatów ekologicznych w ośrodku edukacyjnym  jak również nawiązanie do historii miejsca. 

Efektem  projektu jest wyposażenie  sal edukacyjnych w takie elementy jak: tablice do prezentacji (zestaw 12 szt.), tablice edukacyjne do powieszenia w sali – szt. 5, , labirynty wiedzy szt. 1, koło wiedzy szt. 1, Zgaduj zgadula szt. 1, skrzynie wiedzy 1 szt., ściana interaktywna „Piętra w lesie" szt. 1, gabloty z roślinami szt. 10, gabloty z owadami szt. 10, meble do eksponowania eksponatów edukacyjnych (witrynyi gabloty), książeczki edukacyjne wraz z kartami pracy „Labirynty wiedzy", „Lekcja dendrologii" i „Kto kogo zjada".

 

Link do strony Funduszu: www.wfosgw.poznan.pl