Położenie

Nadleśnictwo Sarbia jest jednym z dwudziestu nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

Galeria zdjęć

Podziwiaj piękno lasów Nadleśnictwa Sarbia z lotu ptaka

Historia

Nadleśnictwo Sarbia powstało z połączenia w 1971 r. dwóch sąsiadujących ze sobą Nadleśnictw: Sarbia i Wyszyny.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Projekt będzie realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska (działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska).