Lista aktualności Lista aktualności

Historia nadleśnictwa

Nadleśnictwo Sarbia powstało z połączenia w 1971 r. dwóch sąsiadujących ze sobą Nadleśnictw: Sarbia i Wyszyny.

Dawne Nadleśnictwo Sarbia, o pierwotnej nazwie Promno, powstało w 1894 r. z lasów wykupionych od właścicieli prywatnych przez Skarb Państwa Pruskiego. Nazwa Promno wywodziła się prawdopodobnie od promów, które czynne były wówczas na Noteci. W 1918 r. Nadleśnictwo Promno przejęte zostało przez polską administrację lasów państwowych. Według zachowanej mapy poglądowej z 1936 r. dzieliło się ono na 4 leśnictwa: Drzązgowo, Gołepole, Kruszewo i Walkowice, o łącznej powierzchni 5 295 ha. Poza tym pod administracją Nadleśnictwa Promno było leśnictwo Marunowo (dzisiejsze Drzązgowo). Nie figurowało ono jednak na mapie Nadleśnictwa z 1936 r. ze względu na nieuregulowany stan prawny i nie zostało wówczas objęte urządzaniem lasu.


Rok ok. 1930 - Nadleśniczy Franciszek Piasek (szósty od lewej) wraz z administracją Nadleśnictwa Promno

Odnośnie gospodarki w latach 1939 – 1945 brak jest danych, przy czym nadmienić trzeba, iż dewastacji lub szkód wojennych nie odnotowano.
Po II wojnie w 1945 r. na podstawie Dekretu z 1944 r. i ustawy o reformie rolnej z 1945 r. ponownie utworzono Nadleśnictwo Promno o powierzchni 8 200 ha.
Dawne Nadleśnictwo Wyszyny utworzone zostało w 1945 r. W skład Nadleśnictwa weszły dawne lasy państwowe, lasy majątkowe i lasy byłej drobnej własności. Według stanu na 01.10.1956 r. ogólna powierzchnia Nadleśnictwa Wyszyny wynosiła 8 600 ha.


Dawna siedziba Nadleśnictwa Wyszyny - obecnie siedziba leśnictwa Szklarnia
Rok 1925. Siew lasu w leśnictwie Drzązgowo

W 1967 r. nastąpiła zmiana nazwy Nadleśnictwa Promno na Nadleśnictwo Sarbia o powierzchni 9 244 ha.
Od 01.01.1971 r. w wyniku zmian struktury organizacyjnej Lasów Państwowych do Nadleśnictwa Sarbia włączono Nadleśnictwo Wyszyny. W latach 1971 - 1984 w skład Nadleśnictwa Sarbia wchodził Obręb Boruszynek należący dawniej do Nadleśnictwa Oborniki, a następnie przekazany do Nadleśnictwa Krucz.W aktualnej strukturze administracyjnej Nadleśnictwo Sarbia składa się z dwóch obrębów leśnych – Sarbia Wyszyny – oraz 11 leśnictw, szkółki gospodarczej i leśnictwa łowieckiego.