Lista aktualności Lista aktualności

Łowiectwo

Współczesne łowiectwo jest zbiorem planowych i skoordynowanych działań, które mają na celu prawidłowe i racjonalne gospodarowanie populacjami zwierząt łownych.

Tak rozumiane gospodarstwo łowieckie zawiera przede wszystkim hodowlę i ochronę zwierzyny, jej pozyskanie, a następnie wprowadzenie do obiegu gospodarczego. Kiedy połączymy te wszystkie elementy w jedną całość zrozumiemy, na czym polega nowoczesny model łowiectwa.
W myśl ustawy „Prawo łowieckie" łowiectwo rozumie się, jako ochronę zwierzyny (zwierząt łownych) i gospodarowanie ich zasobami zgodnie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Foto. Michał Bartkowiak

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Sarbia gospodarka łowiecka prowadzona jest w 6 obwodach łowieckich. Do obwodów wydzierżawionych przez koła łowieckie należą:
• obwód nr 68 Koła Łowieckiego „Dzik" w Czarnkowie
• obwód nr 69 Koła Łowieckiego „Kruk" w Czarnkowie
• obwód nr 74 Koła Łowieckiego „Kruk" w Czarnkowie
• obwód nr 108 Koła Łowieckiego „Bóbr" w Obornikach
• obwód nr 48 Koła Łowieckiego „Jeleń" w Ujściu
Obwód nr 57 jest Ośrodkiem Hodowli Zwierzyny (OHZ) od roku 1975 Nadleśnictwo Sarbia prowadzi gospodarkę łowiecką na tym obwodzie Lasów Państwowych.

Foto. Michał Bartkowiak

Cały obszar Nadleśnictwa Sarbia wraz z Nadleśnictwem Podanin zalicza się do V Łowieckiego Rejonu Hodowlanego RDLP w Pile. Powierzchnia OHZ wynosi 16 005 ha. Grunty leśne stanowią 76% tej powierzchni, dlatego też obwód 57 zalicza się do obwodu leśnego. Teren OHZ to największy leśny kompleks Nadleśnictwa Sarbia zlokalizowany we wschodniej jego części. W kategorii obwodu łowieckiego OHZ określany jest jako średni. Gatunkami zwierząt łownych występującymi na tym terenie są jelenie, daniele, dziki, sarny, lisy, jenoty, kuny, borsuki, norki amerykańskie, tchórze, zające oraz kuropatwy. Na obszarze Nadleśnictwa Sarbia występuje również gatunek chroniony – wilk, który znajduje się w logo nadleśnictwa i którego w ostatnim czasie populacja rośnie. Aby ustalić liczebność poszczególnych gatunków zwierząt łownych oraz określić ich strukturę wiekowo – płciową przez cały rok prowadzony jest monitoring. Natomiast, co roku w marcu prowadzona jest inwentaryzacja zwierzyny metodą pędzeń próbnych. Polega ona na liczeniu zwierzyny na losowo wybranych fragmentach obwodu. Następnie za pomocą wzorów matematycznych określa się jej liczebność oraz strukturę płciową.
W ramach prawidłowo prowadzonej gospodarki łowieckiej na terenie OHZ Nadleśnictwa Sarbia prowadzone są następujące działania:
• Zagospodarowanie łowiska w postaci tworzenia i utrzymania poletek łowieckich w celu udostępnienia zwierzynie stałej bazy pokarmowej oraz pasów zaporowych zapobiegających powstawaniu szkód
w uprawach rolnych,
• Dokarmianie zwierzyny w okresie niedoboru pokarmu
• Budowa urządzeń łowieckich (paśników, lizawek, ambon)
• Stała współpraca z kołami łowieckimi nadzorowanymi przez nadleśnictwo
• Stała współpraca z ośrodkami naukowymi,
• Pozyskanie zwierzyny na podstawie Rocznych Planów Łowieckich opracowanych zgodnie z Wieloletnim Łowieckim Planem Hodowlanym.


 Foto. Damian Szcześniak