Wydawca treści Wydawca treści

Położenie lasów

Nadleśnictwo Sarbia jest jednym z dwudziestu nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

Nadleśnictwo znajduje się w województwie Wielkopolskim na terenach powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, chodzieskiego, pilskiego i obornickiego. Lasy Nadleśnictwa Sarbia położone są na terenie gmin: Chodzież, Ujście, Czarnków, Połajewo i Ryczywół oraz dwóch miast: Ujście i Czarnków. Swym zasięgiem nadleśnictwo obejmuje ok 450 km2.

Zachodnia i północna granica Nadleśnictwa Sarbia przebiega po linii Noteci, a przez obszar nadleśnictwa przebiegają ważne trasy komunikacyjne takie jak: droga krajowa nr 11 (na odcinku z Ujścia w kierunku Chodzieży), droga wojewódzka nr 182 (Czarnków-Ujście), droga wojewódzka nr 183 (Sarbia-Chodzież), droga wojewódzka nr 178 prowadząca z Czarnkowa do Poznania.

Siedziba Nadleśnictwa Sarbia to budynek administracji leśnej z początku XX wieku znajdujący się w zabytkowym parku z okresu XVIII wieku w miejscowości Sarbka. W ostatnim czasie rozpoczęły się prace nad rewitalizacją parku i udostępnieniem jego walorów społeczeństwu.

Mapa poglądowa Nadleśnictwa Sarbia