Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne i ochrona gatunkowa

Na terenie Nadleśnictwa Sarbia występują również obszary o statusie użytków ekologicznych. Zostały powołane Uchwałą nr XVII/139/2008 Rady Gminy w Budzyniu z dnia 30 czerwca 2008r. Są to:

obszary torfowisk o pow. 29,07 ha

obszary bagien o pow. 33,66 ha.

Ochrona gatunkowa

Gatunki zwierząt podlegające ochronie występujące na terenie nadleśnictwa: bielik, wilk, żuraw, bóbr europejski, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, wydra, poczwarówka zwężona, czerwończyk nieparek.

Gatunki roślin podlegające ochronie występujące na terenie nadleśnictwa: Bagno zwyczajne, barwinek pospolity, bobrek trójlistkowy, goździk piaskowy, grążel żółty, grzybień biały, jarząb brekinia, kalina koralowa, kocanka piaskowa, konwalia majowa, kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, listera jajowata, marzanka wonna, naparstnica zwyczajna, paprotka zwyczajna, pomocnik baldaszkowy, przylaszczka pospolita, rosiczka okrągłolistna, storczyk plamisty, widłak goździsty, widłak jałowcowaty, zawilec narcyzowaty, zawilec wielokwiatowy.