Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat "Źródliska Flinty"

Urzekające jezioro, otulone mgłą bagna, liczne gromady zwierząt i ptaków oraz rozległe zbiorowiska roślinne – to właśnie wizytówka naszego rezerwatu.

Rezerwat ,,Źródliska Flinty'' leży na terenie kompleksu leśnego, który jest pozostałością ogromnej puszczy pokrywającej niegdyś północną część Wielkopolski.
W kompleksie tym, teren rezerwatu wyróżnia się jako unikatowy obszar o niepowtarzalnych walorach przyrodniczych.
Znajduje się tu malownicze rynnowe jezioro Niewiemko o powierzchni 9,59 ha otoczone od wschodu i zachodu łagodnymi zboczami porośniętymi drzewostanem w mocno zróżnicowanych klasach wieku. Jezioro to charakteryzuje się szerokimi strefami roślinności szuwarowej tworzące jednogatunkowe zwarte łany turzycy błotnej po obu jego stronach.

Florę rezerwatu reprezentuje 230 gatunków roślin, z czego:
- 30 gatunków to mszaki (wśród których 9 podlega ochronie ścisłej, a 8-częściowej),
- 200 gatunków to rośliny naczyniowe (z których 5 podlega ochronie ścisłej, a 6-częściowej).
Poza pospolitymi zwierzętami leśnymi, jakimi jest sarna, lis, dzik, kuna czy łasica można tu spotkać bobry, daniele, jelenie, żmiję zygzakowatą, gacka wielkouchego.
Wielkim bogactwem przyrodniczym rezerwatu są ptaki, których stwierdzono tu 32 gatunki takie jak: żuraw, czapla, zimorodek, lelek, mysikrólik i wiele innych.
Rezerwat ,,Źródliska Flinty"- utworzono w 1998r. Przedmiotem ochrony jest ekosystem leśny, zaroślowy, bagienny, wodny i torfowiskowy wraz z ich bogactwem i różnorodnością biotyczną o łącznej powierzchni 44,83 ha stanowiącej obszar źródliskowy rzeki Flinty.