Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Na terenie nadleśnictwa możemy zobaczyć 44 pomniki przyrody w formie pojedynczych drzew lub ich grup (dęby szypułkowe, dęby bezszypułkowe, jesiony, buki, graby, lipy drobnolistne, sosny zwyczajne, topolę białą i platan klonolistnego.

Najbardziej urzekającym pomnikiem jest Aleja Bukowa łącząca park z lasem i znajdująca się w leśnictwie Jabłonówko w oddz. 222b. Położenie z dala od ubitych asfaltowych dróg oraz malownicze otoczenie czynią zeń numer jeden wśród sarbskich pomników przyrody.

Ponad 400-metrową aleję liczącą dziś ok. 400 drzew, posadzono w 1825 roku pod kierunkiem żony ówczesnego właściciela majątku - von Kegla. Niegdyś stanowiła ona część siedmiohektarowego parku w stylu angielskim okalającego neoklasyczny dworek w Jabłonowie.

Jak głosi tutejsza legenda zarówno Aleja Bukowa , jak i okoliczne lasy mają swego opiekuna w postaci ,,ducha Białej Damy"- galopującej na białym koniu i sprawującej pieczę nad drzewami i zwierzętami okolicznych lasów.

Może to właśnie dzięki Białej Pani dziś jeszcze możemy podziwiać rosnące tu buki okazałych rozmiarów, które wznoszą się po obu stronach mało uczęszczanego duktu, doskonałego do pieszych wędrówek, wycieczek rowerowych, oraz zachęcającego do wypoczynku w cieniu starych drzew i wysłuchania symfonii ptasich śpiewów.