Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu "Dolina Noteci"

Byt prawny tego obiektu potwierdza Rozporządzenie Nr 25/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 października 2007 roku w sprawie obszaru chronionego krajobrazu ,,Dolina Noteci” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 170, poz. 3 714).

Obszar ten stanowi fragment unikalnego krajobrazu doliny rzecznej wraz z jej krawędziami i przyległymi wzgórzami morenowymi między Wyrzyskiem i Wieleniem oraz rejonem jeziora Margonińskiego. Występuje tu znaczna różnorodność krajobrazu, na co składają się płaskie torfowiska dna doliny rzecznej, rozcięcia wąwozowe krawędzi doliny pod Czarnkowem, zatopione w torfach wydmy w okolicach Gajewa, rozległe obszary naturalnych łąk turzycowych w rejonie Romanowo – Radolin i Nowe Dwory – Jędrzejewo oraz wzgórza morenowe w okolicach Miasteczka Krajeńskiego, Chodzieży i Czarnkowa.

Na terenie Nadleśnictwa Sarbia obszar ten zajmuje powierzchnię 3 920,23 ha.