Wydawca treści Wydawca treści

LASY HCVF

Od roku 2008 na terenie wszystkich nadleśnictw RDLP w Pile zostały przeprowadzone prace polegające na wyznaczeniu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF – High Coservation Value Forests).

 

Lasy HCVF zaliczane są do następujących kategorii:

HCVF 1 – lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznej.

HCVF 1.1. Obszary chronione:

1.1.a lasy w rezerwatach

1.1.b lasy w parkach krajobrazowych

HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków.

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowe, makroregionalnej lub globalnej.

HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy.

HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej.

HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej.

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

HCVF 4.1. Lasy wodochronne

HCVF 4.2. Lasy glebochronne

HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności – kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polskich

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności.

 

 

Zidentyfikowane lasy HCVF są według zasad FSC jednym z elementów prowadzenia dobrej gospodarki leśnej.

 

Podaję do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Coservation Value Forests). Weryfikacja wyznaczenia lasów referencyjnych odbyła się podczas tworzenia Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Sarbia na lata 2012-2021, zatwierdzonego przez Ministra Środowiska w dniu 05.04.2012 r.

Wszelkie uwagi dotyczące wykazu lasów referencyjnych można składać do Nadleśnictwa w formie pisemnej lub elektronicznej.