Wydawca treści Wydawca treści

Dotacje ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego

Nadleśnictwo Sarbia zrealizowało w latach 2012 - 2014 dwie operacje: 1) Budowa ścieżki przyrodniczo-leśnej „Leśnik gospodarzem lasu" 2) Budowa ścieżki przyrodniczo-leśnej „Stary las uczy nas".

Operacje realizowane zostały w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" - Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Całkowita wartość zadań: 185.593,00 zł

Udział środków własnych: 27.838,95 zł

Okres realizacji: listopad 2012 r. – maj 2014 r.

Zakres prac wykonywanych:

- wykonanie bram wejściowych na ścieżki,

- utwardzenie ścieżki na długości 600 m,

- zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych,

- wykonanie koszy na śmieci, ławostołów, kierunkowskazów,

- wykonanie, zamontowanie mostka-kładki,

- opracowanie i wydanie folderów

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz promocja walorów turystyczno-rekreacyjnych regionu poprzez budowę ścieżek edukacyjnych, które stworzą możliwości aktywnego wypoczynku osobom odwiedzającym nasz region.

 

Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego.