Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy referencyjne

Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji społecznych w zakresie wyznaczenia ekosystemów referencyjnych.

Nadleśnictwo Sarbia informuje, że zakończył się proces konsultacji społecznych w zakresie wyznaczania ekosystemów referencyjnych. Ostateczny „Wykaz proponowanych lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Sarbia" oraz „Mapa lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Sarbia" są do pobrania w formie plików PDF.

Ponadto Nadleśnictwo Sarbia informuje, że na wyznaczonych obszarach obumierające i złamane drzewa nie będą usuwane w przypadku braku zagrożenia dla zdrowotności sąsiednich lasów.
W związku z powyższym powstanie potencjalne zagrożenie dla osób poruszających się poza siecią dróg i ścieżek.