Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Sarbia zarządza w imieniu Skarbu Państwa lasami położonymi na obszarze blisko 20 000 ha. Ponadto Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia sprawuje nadzór w imieniu Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego nad lasami innych własności położonymi na powierzchni prawie 500 ha.

Lasy regionu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile znajduje się na pograniczu województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, w przybliżeniu obejmuje obszar dawnego województwa pilskiego. Obejmuje zasięgiem obszar na pograniczu dwóch krain geograficznych: Niziny Wielkopolskiej i Pojezierza Pomorskiego. Obie te krainy przedzielone są Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką, którą płynie Noteć.

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Mapy lasów

Zapraszamy do przejrzenia mapy Lasów Państwowych oraz zapoznania się z portalem internetowym Banku Danych o Lasach.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.