Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacenie lasów już istniejących oraz tworzenie nowych z uwzględnieniem lokalnych warunków przyrodniczych i procesów naturalnych

Hodowla lasu obejmuje: zbiór i przechowywanie nasion, produkcję sadzonek, zakładanie upraw leśnych, pielęgnacje upraw i młodników oraz drzewostanów starszych.

Na terenie Nadleśnictwa Sarbia istnieją następujące obiekty nasienne:
• drzewostany nasienne: sosnowe  - 138,74 ha
                                         grabowe    -     5,32 ha
                                         dębowe     -      3,79 ha
                                         bukowe     -      6,93 ha
                                         brzozowe  -      2,44 ha
• źródła nasion gatunków: olsza szara, grab, lipa, dąb czerwony, jawor, klon.
• drzewo doborowe – Nr 4812 w Leśnictwie Nówki
• plantacyjna uprawa nasienna - 15,76 ha w Leśnictwie Cisze.
• dla uzyskania jak najwyższych jakościowo drzewostanów zakładamy bloki upraw pochodnych. Dotychczas założyliśmy ponad 125 ha upraw dla sosny zwyczajnej.
• aby w przyszłości uzyskać jak najlepsze potomstwo z drzew dorodnych, założyliśmy w leśnictwach Kruszewo i Nówki uprawy testujące.

Produkcję materiału szkółkarskiego do odnowień i zalesień prowadzimy na Szkółce Gospodarczej Jabłonowo. Szkółka o powierzchni produkcyjnej 5,17 ha produkuje średnio rocznie ok. 2,5 milionów sadzonek, w tym: sosny - 1,3 miliona sztuk, świerka - 70 tys. szt., dębów - 220 tys. szt., modrzewia - 7 tys szt., buka - 290 tys. szt., brzozy -150 tys. szt. oraz inne gatunki drzew i krzewów leśnych.

Podstawowym sposobem odnawiania lasów w naszym nadleśnictwie jest sztuczne wprowadzanie sadzonek. Jednak co roku zwiększamy odnowienia bezpośrednim siewem nasion na zrębach (w 2013 roku obsiano 8 ha zrębów, na 2014 rok zaplanowano siewy na 15 ha) a także planujemy naturalne odnowienia powierzchni (w 2013 roku zainicjowano je na pow. 17 ha).


Prace przy odnowieniu lasu

Średnio odnawiamy rocznie 155 ha zrębów zupełnych. Wprowadzamy nowe pokolenie drzew w ramach rębni częściowych -14 ha/rok. Wykonujemy wprowadzanie II piętra w drzewostanie – 15 ha/rok. Odnawiamy luk – 0,5 ha/rok. Wprowadzamy podszyty – 3 ha/rok.

Ważnym zadnieniem po założeniu uprawy jest jej pielęgnacja. W młodszym wieku wykonujemy na niej pielęgnacje gleby przez usuwanie ręczne lub chemiczne chwastów (300 ha rocznie) a w późniejszym młode drzewka wspieramy wykonując czyszczenia wczesne (100ha rocznie) oraz czyszczenia późne (200ha rocznie).

Zasady hodowli lasu