Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Edukacja leśna w Nadleśnictwie Sarbia skierowana jest przede wszystkim dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, a także osób dorosłych

Główną formą zajęć, jakie proponujemy odwiedzającym nas grupom są spotkania na ścieżkach edukacyjnych, sali dydaktycznej, spotkania na Szkółce Leśnej  oraz "lekcje w lesie". Pracownicy nadleśnictwa prowadzą również zajęcia w szkołach i przedszkolach omawiając budowę i funkcje lasu, korzyści jakie mamy z lasu, zagrożenia i sposoby jego ochrony przed czynnikami szkodliwymi oraz przepisy przeciwpożarowe.

Organizujemy także:

Konkursy wiedzy przyrodniczo - leśnej

,,Turniej Leśny"

Konkurs początkowo przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, w roku 2010 rozszerzony na teren powiatów Pilskiego, Chodzieskiego i Obornickiego w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Sarbia. Z roku na rok impreza ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem. „Turniej Leśny" jest najważniejszym przedsięwzięciem edukacyjnym nadleśnictwa organizowanym od 1999 roku.

„Na tropach przyrody"

Konkurs polegający na obserwacji i opisie zmian sezonowych zachodzących w przyrodzie organizowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile.

Akcje cykliczne:

„Sprzątanie Świata"

Nadleśnictwo współpracuje ze szkołami w ramach akcji „Sprzątanie Świata". Leśnicy wraz z młodzieżą szkloną biorą udział również w akcjach oczyszczania lasu z zaśmieceń w ramach mniejszych projektów realizowanych przez poszczególne szkoły.

„Pomóżmy kasztanowcom"

Leśnicy wraz z młodzieżą szkolną podejmują działania na rzecz ochrony kasztanowców (grabienie i utylizacja zaatakowanych liści).

,,Rodzinny Rajd Rowerowy"

Nadleśnictwo wraz z Rowerową Sekcją Turystyczną działającą przy Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie co roku współorganizuje rodzinne rajdy rowerowe.