Lista aktualności Lista aktualności

jedno dziecko - jedno drzewo

Nadleśnictwo Sarbia zaprasza każdego mieszkańca powiatu chodzieskiego, który pragnie upamiętnić swoje dziecko urodzone w roku 2019.

Nadleśnictwo Sarbia zaprasza każdego mieszkańca powiatu chodzieskiego, który pragnie upamiętnić swoje dziecko urodzone w roku 2019.

Regulamin akcji „Jedno dziecko – jedno drzewo”

I. Zasady ogólne.

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbędzie się akcja „Jedno dziecko – jedno drzewo”, zwana dalej akcją.

Organizatorem akcji jest Nadleśnictwo Sarbia i Nadleśnictwo Podanin, zwane dalej Organizatorem.

Współorganizatorem Niepubliczne Przedszkole nr 4 „Pod Dębusiem Olbrzymkiem” w Chodzieży.

Grunty przeznaczone do posadzenia drzew udostępniają właściwe ze względu na miejsce położenia Przedszkola.

Głównym celem akcji jest stworzenie możliwości posadzenia drzew przez rodziców chcących upamiętnić narodziny swoich dzieci - urodzonych w roku 2019 roku.  

II. Warunki udziału w akcji.

W akcji może wziąć udział każdy mieszkaniec powiatu chodzieskiego, który pragnie upamiętnić swoje dziecko urodzone w roku 2019.

Osoba zgłaszająca udział w akcji jest rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka. Wyrażenie zgody na nagrywanie, robienie zdjęć oraz publikowanie ich w ramach relacji i sprawozdań z akcji.

Zatwierdzenie Oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych oraz Zgody na przetwarzanie danych osobowych.

III. Terminy, miejsca i program akcji.

23 października 2019 roku o godz. 15:00, na placu przy Niepublicznym Przedszkolu nr 4 w Chodzieży, ul. Łąkowa 2, 64-800 Chodzież

Przywitanie uczestników i zaproszonych gości;

- wydawanie sadzonek uczestnikom i umieszczenie na drzewkach okolicznościowych  tabliczek / zawieszek,

- sadzenie drzewek przez rodziców lub opiekunów prawnych, w miejscu wskazanym przez leśników.

Pamiątkowe zdjęcie i pożegnanie uczestników.

Kontakt w sprawie akcji "Jedno drzewo - jedno dziecko": Pan Tomasz Szrama tel. 608 114 605