Lista aktualności Lista aktualności

DOTACJA Z WFOŚiGW W POZNANIU – 2019 r.

W dniu 23.10.2019 r. podpisana została umowa  na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, realizowanego przez Nadleśnictwo Sarbia przedsięwzięcia:

„Realizacja programu edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez organizację „XX Turnieju Leśnego Sarbia 2019”

Projekt został zrealizowany w ramach programu: Edukacja ekologiczna na 2019 r.

Cel projektu: edukacja leśna, przyrodnicza i ekologiczna, podnoszenie poziomu wiedzy o lesie i pracy leśników, zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.

Całkowita wartość projektu: 19 158,78 zł

Udział środków własnych: 9 579,39 zł

Okres realizacji: październik  2019 r.

Efekty projektu: zachęcenie dzieci i młodzieży do zapoznania się z zagadnieniami związanymi z pracą wykonywaną przez leśników, a tym samym pogłębienie ich wiedzy obejmującej różne zagadnienia przyrodnicze (botanika, zoologia, ekologia, ochrona przyrody), zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko.

Nagrody, upominki mają być motywacją w wymiarze rzeczowym do podjęcia trudu pogłębiania wiedzy, ale też nagrodą za zdobytą wiedzę i umiejętności. Z kolei materiały promocyjne mają upowszechnić planowane przedsięwzięcie w taki sposób, aby informacja o kolejnej edycji turnieju dotarła do wszystkich szkół w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Sarbia.

Umowę ze strony Funduszu podpisała: Prezes Zarządu Pani Jolanta Ratajczak, ze strony Nadleśnictwa umowę podpisał Nadleśniczy Pan Maciej Strawa.